Media

Media

Media, to środki masowego przekazu, których zadaniem jest komunikowanie się ze społeczeństwem. Środki masowego przekazu, to telewizja, radio, internet, kino, książka i wiele innych.
Jednym z głównych zadań mass mediów jest dostarczanie informacji na temat sytuacji jaka panuje w danym kraju oraz poza jego granicami.
Wiadomości przekazywane społeczeństwu są odpowiednio interpretowane i wyjaśniane, tak aby nie były źródłem paniki i niepokoju wśród odbiorców. Media pozwalają na lepsze zrozumienie sytuacji jaka panuje w kraju i nie tylko.
Zadaniem mediów jest udostępnianie społeczeństwu informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji. Media informują nas o sytuacji politycznej, o gospodarce naszego kraju, o katastrofach jakie mają miejsce na całym świeci.
Media, to także rozrywka. Poznawanie kultury i obcowanie z nią.
Jednym z nierozłącznych elementów mass mediów jest reklama. Reklama jest tym elementem mediów, który ma największy wpływ na decyzje, które podejmujemy w codziennym życiu.

Comments are closed.