Czym jest język?

Czym jest język?

Niemal każdy współczesny językoznawca próbuje sobie odpowiedzieć na...